Mani Bhadra BV - Phoenix Import

Privacy- en cookieverklaring

PDF PDF-/print-versie

Privacy- en cookieverklaring

Mani Bhadra B.V. - Phoenix Import respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Via de webwinkel Phoenix Import worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Mani Bhadra B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze Privacy- en cookie verklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.
Dat betekent onder andere dat wij:
-duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
-onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
-u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
-passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
-uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Mani Bhadra B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-11-2016.

Gebruik van persoonsgegevens
Mani Bhadra BV behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.. Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Mani Bhadra BV verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact, registratie via de website en bij het abonneren op de Mani Bhadra BV-nieuwsbrief. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
- NAW gegevens 
- Telefoonnummer 
- Factuuradres 
- Emailadres 
- Betalingsgegevens 

Doeleinde van de persoonlijke gegevens
Mani Bhadra BV. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden. 
•Om uw persoonlijke account te creëren en te beheren
•Om onze diensten te verlenen en te factureren
•Om uw bestellingen en retouren via onze online diensten af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan
•Contact op te nemen in geval van problemen met de bezorging van uw artikelen
•Marketinginformatie zoals nieuwsbrieven te versturen
•Om uw identiteit te verifiëren, misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten te voorkomen

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. 
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame 
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
- per e-mail

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Advertenties
Onze dienst vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. 

Beveiliging

Mani Bhadra BV heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. 
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Mani Bhadra BV beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Mani Bhadra BV na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Mani Bhadra BV gebruikt deze data alleen samengevoegd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.

Wijzigingen in deze Privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en cookie verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Mani Bhadra B.V. - Phoenix Import
De Vesting 14
7722 GA
Dalfsen
038-4235510
service@phoeniximport.nlUw huidige cookie instelling is:
Strikt noodzakelijk + Statistieken

Klik hier om uw cookie instelling aan te passen.

Yogi & Yogini

Onze Trademarks

Producten voor
Yogis & Yoginis

Met liefde ontworpen

Voor mannen en vrouwen

Voor lichaam en geest

Voor Vreugde en Geluk!

Onze Trademarks

Meditatie

Gezonde Leefstijl

Yoga Producten

Specials

Nieuwe producten

Bestsellers

Speciale aanbiedingen

Maandaanbieding

corporate social responsibility 

Mani Bhadra B.V. - Phoenix Import: Importeur en groothandel

HALLO

Mani Bhadra B.V. - Phoenix Import ontwerpt en distribueert een veelheid aan inspirerende producten voor yoga, meditatie, natuurlijke lichaamsverzorging, ontspanning en spiritualiteit. Middels deze producten leveren wij een positieve bijdrage aan vitaliteit, vreugde en spirituele ontwikkeling.
Eerlijke werkomstandigheden zijn het uitgangspunt bij ons inkoopbeleid. Veel van onze prachtige producten worden in landen geproduceerd met slechte leef- en woonomstandigheden zoals Nepal, India en Tibet.
Wij sponsoren daarom de non-profit organisatie Help in Action, die juist in deze landen actief is om er de leef-, woon en leeromstandigheden van kinderen, volwassenen en ouderen te verbeteren.


Vanuit ons team, vanuit ons hart.

Wie kopen bij ons in?

Mani Bhadra B.V. – Phoenix Import is een Business-to-Business (B2B) groothandel. Wij leveren uitsluitend aan wederverkopers, groothandels, yogastudio’s, meditatiecentra, conferentiecentra, (klank)therapeuten, e.d. in Europa en daarbuiten. 


Links voor snelle toegang naar:

> Contactformulier
> Reclamatieformulier
>
 FAQ

Cookie instelling

Deze website gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van onder andere Facebook, Twitter en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar onder "Privacy en Cookies".